Açık havadaki konser ve festivallere yeni sınırlamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, süreksiz müddet ve sonlu vakitte yapılan konser, şenlik üzere açık hava faaliyetleri 10.00- 01.00 saatleri ortasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen hudut kıymetleri sağlayacak biçimde, en fazla peş peşe 5 gün yapılabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya nazaran, 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Gürültü Denetim Yönetmeliği” kapsamında çevresel gürültünün denetimi ve idaresine ait uygulamalar belirlenerek müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik güncelleme yapıldı.

Düzenlemeyle Müzik Yayın Müsaade Evrakına ait iş ve süreçlere yönelik yöntem ve temeller hazırlandı.

Buna nazaran, müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçları için varsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, turizm işletme dokümanı, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü yahut vekaletname ile akustik rapor üzere bilgiler ve müzik yayın müsaadesi müracaat dilekçesi vilayet müdürlüğüne teslim edilecek.

Çevresel Gürültü Mevzuatı kararlarına uyulacağı ve gerekmesi halinde ek gürültü denetim önlemlerinin alınacağı konusundaki taahhütnamenin de vilayet müdürlüğüne teslim edilmesi gerekecek.

Bakanlıktan yeterlik evrakı almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshası, kontrollerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında koruma edilecek ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenecek.

Sunulan bilgi ve dokümanların, gerektiğinde alanda inceleme ve kıymetlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından kıymetlendirilmesi yapılacak.

GEÇERLİLİK MÜDDETİ 3 YIL 

Müzik yayınlarına ait raporun uygun bulunması halinde, müracaat sahibine uygunluğu bildirilecek.
Müzik yayın müsaade dokümanı fiyatının döner sermaye hesabına yatırılmasının ardından, il müdürlüğü tarafından evrak verilecek.
Uygun bulunmaması halinde müracaat evrakı münasebeti ile birlikte müracaat sahibine iade edilecek ve uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar müracaat yapılabilecek.

Müzik yayın müsaade evrakının geçerlilik mühleti 3 yıl olacak. Bu mühletin sona ermesinden en az 6 ay evvel müzik yayın müsaadesinin yenilenmesi için müracaat yapılması gerekecek.

Müzik yayın müsaadesine tabi olmayan kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane üzere iş yerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak halde faaliyetlerini sürdürebilecek. Tıpkı takvim yılı içinde 3 kere yönetmelik kararlarının ihlalinin tespiti halinde, vilayet müdürlüğünce müzik yayın müsaadesi iptal edilecek, bu iş yerleri ve deniz araçları, fakat 2 takvim yılından sonra müzik yayın müsaadesi için müracaatta bulunabilecek.

5 GÜN SINIRI 

Müzik yayını yapan iş yerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan yahut ortak bölme elemanları, orta döşemeler, tavan yahut bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü seviyesi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı da yönetmelikteki güncellemeyle belirlendi.

Açık havada, süreksiz müddet ve sonlu vakitte yapılan konser, şenlik üzere açık hava faaliyetleri, 10.00- 01.00 saatleri ortasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen hudut kıymetleri sağlayacak formda, en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek. Bu mühletlerin aşılması durumunda müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen kararlara tabi olunacak.

Bu çeşit etkinlikler için yıllık azami aktiflik sayıları, bu etkinliklere müsaade verilen alanlara ait stratejik gürültü haritaları dikkate alınarak, vilayet mahalli etraf konseyinde şikayete mevzu olmayacak biçimde belirlenecek. AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir